Paraplyen Socialkonsulenter tilrettelægger den enkelte indsats efter behov. Vi opererer med en fast takst uanset opgaven. Med fokus på overskuelighed, faktureres der bagud pr. md. og kun inden for rammen af bevilligede antal timer. Der faktureres altså kun for det reelle antal brugte timer.

(Støtte- og vejledningstimer er momsfritaget jf. momslovens § 13.)