5321132-483x7241 640x480

Paraplyen har udviklet et redskab til at kvalitetssikre og dokumentere effekten af en socialfaglig indsats overfor den unge, hvilket er med til at højne kvaliteten i det faglige arbejde og skærpe fokus på kerneopgaverne.

KvalitetsParaplyen kan bruges til at dokumentere og kvalitetssikre kommunens egne støttekorps og sikre en målrette indsats omkring den unge, hvilket gør det muligt at måle socialarbejde.

KvalitetsParaplyen er med til at lette kontaktpersoners og sagsbehandlers arbejde omkring den unge via tydelige delmål/mål, hvilket er medvirkende til at frigøre administrative ressourcer og arbejdsgange.

KvalitetsParaplyen er en hjælp til støtte/kontaktpersoner, som nu har mulighed for at kunne dokumentere deres arbejde, så at omkostninger står mål med indsatsen og resultaterne.

KvalitesParaplyen anvendes som redskab til at kvalitetssikre en socialfaglig indsats overfor unge i alderen 14-23 år.

Indsatsten er baseret på lov om social service § 52.3.6., fast kontaktperson. Målgruppen er socialt udsatte unge med problemer baseret på misbrug, omsorgsvigt, kriminalitet, psykiske lidelser m.m.