Fast kontaktperson
Målgruppen er socialt udsatte unge og voksne med problemer baseret på psykiske lidelser, omsorgsvigt, kriminalitet, misbrug m.m. Dagtilbud/Afklaringsforløb

Børn og unge i alderen 8 – 16 år med en mistanke om, eller med en diagnose indenfor autismespektrumforstyrrelser, der enten ikke er tilmeldt et undervisningstilbud, eller der er tilmeldt folkeskolen, men som ikke møder op til undervisningen.

Efterværn
Vi leverer efterværn og bostøtte i egen bolig (§85) til unge og voksne, der er flyttet hjemmefra, eller overgå fra bosted til egen lejlighed.

Paraplyen har lejligheder, hvor vi har mulighed for at udsluse unge til egen lejlighed.

Boliger med socialpædagogisk støtte
Specialtilrettelagte boligprojekter, hvor unge med autismespektrum forstyrrelser bor i egne lejligheder. Der er daglig støtte til alle hverdagens ting samt rådighedsvagt døgnet rundt. Vi har boliger i det nordlige Storkøbenhavn samt i Nordsjælland.

Idrætsprojekter
Vi tror at opbygning af tillid og selvtillid giver resultater. Vi lægger vægt på fysisk aktivitet i samværet med den unge.
Vi bruger i vores projekter:
Boksning – sammen med meditation og mindfulness

  • Golf
  • Dykning
  • Hardball

Signs of Safety
Et Signs of Safetymøde er et redskab til at udrede bekymringer for barnets trivsel, som igangsætter positive forandringer i familien.
Signs of Safetymødet hjælper sagsbehandleren til at få et nuanceret blik på en sag.